Kalendář Dukla 2024

Kalendář Dukla 2024

Historie, současnost, neustálá změna a přitom i zřejmé opakující se principy vedoucí k milníkům lidských dějin, společností a kultur. Vedle toho individuální úspěchy, kterých by nebylo, kdybychom díky podmínkám, jež vytvořili ti před námi, nežili právě v dané dějinné situaci. Úspěch se nerodí z ničeho. Vedle píle, obrovského úsilí, talentu, osobnostních předpokladů i shody okolností je dobré si připomínat, že stojíme na ramenou obrů. Jsme propojeni.

Fotografie pro kalendář 2024 na základě zadání ASC Dukla jsme fotografovali ve Vojenském historickém ústavu Praha, kterému je potřeba také poděkovat za spolupráci a poskytnutí expozic a prostor Armádního muzea Žižkov.

V kalendáři s názvem “Propojeni – Dukla 2024” jsou prezentování vybraní sportovci Dukly, reprezentanti České republiky.

Spolupráce se sportovci je vždycky fajn. Předem jsme si vydefinovali ideový koncept, v němž se prolíná několik rovin. V první řadě jde pochopitelně o portrétní představení top sportovců trénujících pod Duklou, v druhém řádu odkazujeme na dějinný kontext, v němž se nacházíme – zde svou roli hrály interiéry, v nichž jsme fotografovali. Neposlední obsahovou linií je pak odkaz na fakt, že sport (stejně jako třeba umění) je primárně aktivitou, kterou jde dělat hlavně v mírovém prostředí. Nechtěli jsme sklouznout k prvoplánové frázovitosti, proto jsme šli cestou decentní doplňkové symboliky. Zřetel jsme brali i na to, že rok 2024 je rokem olympijským, a tak na obálce jasně odkazujeme na uspořádání olympijské symboliky pěti kruhů. Pochopitelně jsme se snažili dát prostor alespoň několika z těch, kteří mají šanci v Paříži urvat mimořádný výsledek, ale zároveň jsme potřebovali  ukázat i zástupce škály sportů,  kterým ASC Dukla zajišťuje zázemí. A je jasné, že 12 stran kalendáře plus tiráž a obálka je v tomto směru extrémně limitující, a tak je třeba se omluvit těm sportovcům a sportům, kteří své zastoupení v kalendáři nemají (třeba i z důvodu, že nebylo reálné sladit tréninkový a závodní harmonogram s harmonogramem focení kalendáře). Tak snad za rok…

Za pohodovou spolupráci a profi přístup díky zúčastněným sportovcům – Martinovi Fuksovi, Evě Adamczykové, Martinovi Vlachovi, Janu Kufovi, Vojtěchu Hegerovi, Kateřině Razýmové, Petrovi Nymburskému, Nikoletě Jíchové, Petře Ševčíkové, Martinovi Čechmanovi, Radkovi Prokopovi, Petrovi Chládkovi, Miroslavu Vraštilovi a Tereze Janošíkové. Skvělou práci odvedl i PR tým ASC Dukla a velkou pomocí byla i make-up artist Karla Skalová.