Příprava na fotografování


Pro úspěch společné fotografické akce je dobrá příprava podstatným předpokladem.