Fotografování pro kalendář

Fotografování pro kalendář

Fotografování firemního kalendáře pro rok 2018 byl ve znamení znázornění energie paralelních světů. I ve smutných chvílích, kdy nás počátkem podzimu opustil jeden z party fotografovaných, jsme se pokusili v duchu předchozích let nepropadat panice a pro klienty firmy nafotografovat opět netradiční kalendář. V praxi to vypadalo tak, že jsme v různých temných koutech Prahy zmateně pobíhali, flashovali a vytvářeli energetické víry, brány do jiných světů a podobné ptákovinky. Všechny fotografie jsou pořízené na jednu expozici s využitím techniky malování světlem bez zásadnějších postprodukčních úprav v počítači. Díky skvělým modelům – vesměs zaměstnancům firmy – jsme si opět mohli po roce solidně hrát.