Co fotografování obnáší


Fotografická akce, to není jen samotné fotografování. Jedná se o poměrně komplexní proces. Pro dobrý výsledek a spokojenost všech stran je potřeba věnovat všem fázím fotografické akce uměřenou pozornost.

Fotografickou akci lze shrnout v těchto fázích:

  • Kontakt
  • Společná tvorba zadání
  • Příprava na fotografování
  • Fotografování
  • Postprodukce
  • Finální výstupy

Každopádně fotografování je fajn a den strávený fotografováním je příjemně strávený den. Věřím, že si fotografování společně užijeme a už teď se  těším na výstupy ze společné fotografické akce.